Eerlijke prijs

06 februari 2023

Een eerlijke prijs is voor ons een prijs waarmee de boer een ‘leefbaar inkomen’ kan verdienen. Een leefbaar inkomen is een mensenrecht, zoals aangegeven in artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

“Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert”.

Dat is mooi, een prijs waarmee je een leefbaar inkomen kan verdienen, maar hoe bepaal je zo’n prijs?

Wij werken samen met Fairtrade Nederland. Daarom moeten de boeren een ‘Fairtrade Minimum Price’ krijgen. Dit is voor iedere cashewboer over de hele wereld gelijk. Een mooie eerste stap maar we kijken verder dan dat. Want elk land is anders. en ook binnen een land kunnen grote verschillen bestaan. Bovendien kijkt deze prijs alleen naar boeren. En voor de gehele cashewreis zijn ook de verwerkers van groot belang.

Living Income Reference Price (LIRP)
Daarom hebben wij onderzoek gedaan. Niet alleen maar samen met de Universiteit van Wageningen en een aantal Tanzaniaanse onderzoekers hebben we onderzocht welke prijs de boeren uit onze coöperaties zouden moeten krijgen om te komen tot een ‘leefbaar inkomen’. Dit heeft geresulteerd in een Leefbaar Inkomen Refentieprijs (LIRP). Dat is de prijs die een gemiddeld boeren huishouden voor zijn oogst zou moeten krijgen om een duurzaam economisch bestaan op te bouwen.

Daarnaast hebben we met IDH (Sustainable Trade Initiative) gewerkt aan de ontwikkeling van een leefbaar inkomen voor onze verwerker.

Hierbij wordt uitgegaan van: 

1.Kosten voor een duurzame levensstandaard:

  • voedzame maaltijden
  • toegang tot water, 
  • een dak boven het hoofd en kleding
  • onderwijs, 
  • minimale gezondheidszorg, 
  • vervoer, 
  • verzekering 

2.Kosten van blijvende productie

3.Minimaal haalbare productie en opbrengsten (target yield)

4.Minimale hoeveelheid land om zelfvoorzienend te kunnen zijn.

Community projecten
Naast de LIRP betaalt een deel van onze klanten een specifieke additionele premie op basis van gezamenlijk bepaalde specifieke duurzaamheidsdoelstellingen. Deze kunnen wij direct aan onze boeren laten uitbetalen, omdat wij de noot op jouw borrelplank kunnen traceren naar de boer die hem geoogst heeft en de fabriek die hem gepeld heeft.

Al met al zorgen wij voor een écht leefbaarinkomen voor boer én verwerker. G000d cashews dus!

Weg met de omreiscashew! Doe jij mee?

Veel leesplezier alvast en vergeet je leesvoer niet!

Tip: Volg ons op LinkedIn of Instagram.

 

Deel artikel

Menu