Johnny’s Chain Principles

30 januari 2023

Johnny Cashew is opgericht vanuit de noot-zaak om de onnodige CO2-uitstoot van de omreis cashew de wereld uit te helpen. Dat doen we niet uit de losse pols maar aaan de hand van een 5-tal kraakheldere principes. Deze noemen wij Johnny’s Chain Principles:

Johnny’s Chain Principes:

  • Eerlijke prijs 
  • Traceerbaarheid
  • Lange termijn samenwerking 
  • Hele oogst
  • CO2 negatief

1.Eerlijke prijs
Een eerlijke prijs is voor ons een prijs waarmee de boer een ‘leefbaar inkomen’ kan verdienen. Een leefbaar inkomen is een mensenrecht, zoals aangegeven in artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert”.

Simpel gezegd betekent dit genoeg inkomen om eten en kleding van te kopen, kinderen naar school te sturen, medische zorg, een dak boven je hoofd, plus ‘n beetje extra voor noodsituaties en om te sparen, nadat de landbouwkosten volledig gedekt zijn.

Reguliere marktprijzen zijn niet voldoende
De prijs die de boer en verwerker op de reguliere markt krijgt, is helaas niet voldoende om een leefbaar inkomen mee te verdienen. Daarom betalen wij bovenop de marktprijs twee premies om hier wel toe te komen.

Fairtrade premie
De boeren en verwerkers waar wij mee werken zijn Fairtrade gecertificeerd. Daarom betalen wij als eerste een Fairtrade premie bovenop de marktprijs.

Johnny’s Additionele Premie
De Fairtrade premie alleen is helaas onvoldoende om de boer en verwerker naar een leefbaar inkomen te helpen. Om dit wel te bereiken betalen wij daarom een extra premie:  de Johnny’s additionele premie. 

2.Traceerbaarheid
Een traceerbare keten is een middel om directe relatie met het begin van de keten te kunnen onderhouden en onze verantwoordelijkheid ook daar te nemen. Ook om onze extra premies direct te kunnen uitbetalen aan de mensen die onze noten oogsten en verwerken willen we precies weten waar onze noten vandaan komen.

3.Lange termijn samenwerking
Met al onze partners werken we aan een duurzame keten voor de lange termijn.

4.Hele oogst
Wij kopen de hele oogst van de verwerker tegen een eerlijke prijs. Ook de kleine en de gebroken noten. In de reguliere cashew industrie worden namelijk dump prijzen betaald voor de ‘brokens’ en ‘bits & pieces’. Door onze ‘whole harvest principe’ krijgt de verwerker een eerlijke opbrengst voor al zijn verwerkte oogst.

5.CO2 negatief
Onze keten is CO2 negatief. Wij zeggen ‘nee tegen omreis CO2’. Daarmee voorkomen we een hoop uitstoot. Daarnaast compenseren wij ook alle uitstoot die we niet kunnen voorkomen en werken we door agroforestry projecten aan een carbon negatieve keten.

En aan de hand van deze kraakheldere principes zorgen wij ervoor dat de omreis cashew de wereld uitgaat. Join our cashew revolution en bestel jouw g000d cashews. Wel zo logisch!

Weg met de omreiscashew! Doe jij mee?

Veel leesplezier alvast en vergeet je leesvoer niet!

Tip: Volg ons op LinkedIn of Instagram.

 

Deel artikel

Menu